Приятели и Фейсбук – второ културно есе

Чета във Фейсбук как хората се радват, че могат да раз-“приятелят“ някои от „приятелите“ си, защото се държали неприлично – като език или като съдържание – изменяли на „правата вяра“, или просто се държали просташки. Да се смея... Read More