УМОЗРИТЕЛНОТО КАТО ПРИЗНАК ЗА МОДЕРНОСТ

  Галин Никифоров, “Тяло под роклята”. София, Сиела 2018   Като бивш журналист, и в критиката, и в прозата си употребявам класическата техника заглавието да е най-синтезираният смисъл на историята, а първият параграф да бъде нейно кратко резюме. В... Read More