НА ЕМИЛИЯ С ЛЮБОВ

Този коментар ми беше поискан от Емилия Миразчийска, издател, редактор, преводач и прекрасно умен читател. Добре щеше да бъде, ако можех да го напиша след събитието, но мисля, че имам какво да кажа и преди него. На Емилия е трудно да се откаже. Тя е жена... Read More