“На всяко погребение единствено мъртвецът успява да запази истинско достойнство”

(за разказите на Кристин Димитрова) Има проза, в която се влюбваш от пръв поглед и тръгваш подире й. Така стана при мен с романите на Владо Зарев. Има и друга, която пресичаш като кръстовище на червено, но у теб остава гузното чувство, че в прибързаността... Read More