В разговор за изтичащото време (откъс)

( … ) и ( … ) Владимир Зарев: (Замисля се дълго преди да отговори, сякаш предстои да каже нещо тържествено и съдбоносно.) Словото е най-висше достояние и тайнство не само за човешкия разум, но и за самия Бог. Не случайно в Библията и най-древните анали... Read More