Въпрос без отговор

Хората, които се преместват да живеят в западните страни имат причини да го направят, така както аз имах причина да заведа семейството си в Америка. Спомнете си, че още през късните 50- и особено 60-те години се появи понятието гастарбайтери – турски... Read More