Свободата на парите

На всеки от нас му се иска демокрацията да направи чудесата, за които си мечтае. Един – да получи власт, друг – да му донесе богатство, трети – да му се разреши да сключи брак с хомосексуалния си партньор, четвърти – да спре заплахата от тероризъм, пети... Read More