Математически парадокси на егоизма

  (или ПРОФИЛАКТИКА СРЕЩУ ОСТАРЯВАНЕТО)   Замислете се колко фатално подценяваме информацията в личния си живот. Ние вземаме най-важното си решение – да свържем живота си с някого – въз основа на най-оскъдна информация за този човек. Текат... Read More