За надеждата и оцеляването (или за какво говорим, когато говорим за България)

Надеждата е състоянието на очакване да се случи нещо, което преценяваме като възможно в предвидимото бъдеще. Надеждата се осъществява или не. “Димитър емигрира в чужбина с надеждата, че ще намери признание за способностите си. След седем години надеждата... Read More

Оцеляване и морал

В българското общество никога е нямало революционна енергия. Нито е имало колективен проект, който да мобилизира НЯКАКВА енергия, освен онази на оцеляването. Някои свързват стремежа към оцеляване с отсъствие на достатъчно ясна морална система. Темата... Read More