Трето културно есе

Класическата дефиниция на свободния пазар е, че на него производителите предлагат стоки на добре информирани потребители, поради което по-добрите стоки се купуват с предимство пред по-лошите. По този начин пазарът поддържа икономическия баланс и... Read More