The Sense of National Purpose

Sense = чувство, усет, усещане, съзнание (за нещо) Purpose = цел, смисъл, намерение, успех, резултат Този идиоматичен израз е твърде чест в американския публичен дискурс и буквално означава “чувство за национална цел”. Преносния му смисъл на български най-точно... Read More