НИТО ОТ ИЗТОКА, НИТО ОТ ЗАПАДА

прозата на Мирослав Пенков              Метафората от заглавието на East of the West: A Country in Stories (Farrar, Straus & Giroux, 2011), първата книга на Мирослав Пенков, написана на английски и преведена-пренаписана от самия него на български, На Изток от Запада (Сиела, 2011),... Read More