СВЕЖИЯТ ПОЛЪХ НА ИСКРЕНОТО РАЗКАЗВАНЕ

Велина Минкова, БРАЗИЛСКИ ХРАСТ, разкази. Колибри (София, 2018) Иван Станков, ВЕЧЕРНА СВАТБА, разкази. Хермес (Пловдив, 2021) Не е за чудене, че шестмилионна държава, която има 24 кандидата за президент, има и най-много издателства (нерядко създадени от графомани,... Read More

НИТО ОТ ИЗТОКА, НИТО ОТ ЗАПАДА

прозата на Мирослав Пенков              Метафората от заглавието на East of the West: A Country in Stories (Farrar, Straus & Giroux, 2011), първата книга на Мирослав Пенков, написана на английски и преведена-пренаписана от самия него на български, На Изток от Запада (Сиела, 2011),... Read More