Господин Ангелов, живеете от години в Испания, страна с висок процент на разпространяване на смъртоносния вирус. Разкажете накратко как изглежда денят на испанците, а и на емигранти като вас? Преди всичко, вирусът не е смъртоносен, поне в заплашителния... Read More