БЕН ЛЪРНЪР

  Ben Lerner, LEAVING THE ATOCHA STATION.  Coffee House Press, Minneapolis, MN 2011 Ben Lerner,  THE TOPEKA SCHOOL. Farrar, Strauss and Giroux, New York, 2019  Неотдавна заявих, че „авторитетът на писателската професия е паднал твърде ниско“. Коментариатът на фейсбук се втурна да спори за това дали писател/ка е професия,... Read More