КОЛЕКЦИОНЕРЪТ НА ЛЯТО

  Този отзив дължа на Александър Секулов повече от три години. Виновен за отлагането е самият той. Книгите му – някои си купих, други той ми подари и надписа – не се поддават на традиционните подходи, за да бъдат преразказани, тълкувани, оценени, сравнени, поставени... Повече

НИКОГА НЕ ГЛЕДАЙ ВСТРАНИ

WERK OHNE AUTOR (“Творчество без автор), 2018. Florian Henckel von Donnersmark, сценарист и режисьор; разпространен в света като NEVER LOOK AWAY (“Никога не гледай встрани”)   Голямото изкуство е разпознаваемо днес по това, че за него се пише малко в социалните медии. А традиционните медии изглеждат... Повече

СТУДЕНО МИ Е

Елена Алексиева: “Свети вълк” . Факел експрес, София 2019; Национална награда за български роман на годината “13 века България” за 2019   Пълно признание: чувствам се в капан. Тази книга е далеч от моя вкус, но се ангажирах да напиша за нея, защото бе наградена. Наградите... Повече