В ЗАДНИЯ ДВОР НА “СТРАНАТА НА СЕНКИТЕ

  Досетихте се веднага, нали, коя е “страната на сенките”? Тя – нейният заден двор или това, което тя предпочита светът да не види – е показана и разказана на английски в книгата на Dimana Trankova & Anthony Georgieff “SHADOW JOURNEY. A Guide to Elizabeth Kostova’s Bulgaria and Eastern Europe” (Free Speech International Foundation,... Повече