СВОБОДА И КОМПЕТЕНТНОСТ

Сайтът „Либерален преглед“ публикува две мнения на български публицисти за отражението на френските карикатури от Charlie Hebdo върху гражданските свободи и оспорването на европейските ценности: хуманистично-религиозно на Теодора Димова и хуманитарно-картезианско... Повече

ЖИВОТЪТ НЕ Е ЧЕСТЕН

(и защо Краси Дамянов заслужава повече от балада) “Хабара не знаеше дали нейните истории са истински или измислени или наполовина истински и наполовина измислени. Нямаше как да познае. Струваше му се, че в разказите й бяха омесени реалност и хипотеза, наблюдение и... Повече