ВСЕКИ ТВОРЕЦ Е ЕДНА ИСТОРИЯ

“Все по-важно от това в кого се оглеждам ми става кой се оглежда в мен…” Вкусът на Твоето тяло, с. 207 За книгата на Мила Искренова “Вкусът на Твоето тяло” не може да бъде написана рецензия. Тя стои извън възможностите на тази критическа форма. Ето защо това е есе за... Повече