2013: Годината на Господинов и на… Николай Михайлов

Започнаха най-после българските писатели да си казват какво мислят един за друг. Започнаха, уви, когато трябва да си кажат упреците, но не и да похвалят другия! Аз се опитах да похваля с аргументи онези, които заслужават, през 2011 и 2012, но това не се възприе като покана... Повече

Трето културно есе

Класическата дефиниция на свободния пазар е, че на него производителите предлагат стоки на добре информирани потребители, поради което по-добрите стоки се купуват с предимство пред по-лошите. По този начин пазарът поддържа икономическия баланс и в същото време стимулира... Повече

Приятели и Фейсбук – второ културно есе

Чета във Фейсбук как хората се радват, че могат да раз-“приятелят“ някои от „приятелите“ си, защото се държали неприлично – като език или като съдържание – изменяли на „правата вяра“, или просто се държали просташки. Да се смея ли, да плача ли?... Повече