СИЛАТА НА СЪДБАТА

  Публикувана в Либерален преглед на 15 и 22 април, 2013 “Ни библиотека, ни вестници, ни възпоминания, ни някакви си архиви съществуват, към които да може да се обърне бъдещият биограф на Васил Дякона.” Захарий Стоянов, 1883 г.   1. Опера Откак съществуват литературата и... Повече

Силата на съдбата (2)

Следователно трябва да приемем за неоспоримо твърдението, че в историята на българското население НЯМА КУЛТУРЕН КОНТИНЮИТЕТ, какъвто е характерен за историята на всички европейски народи на запад от Балканите. Докато западноевропейските народи са еволюирали в... Повече

Силата на съдбата (3)

6. Юлия Кръстева Ако се приложи стриктно принципа на несигурността на Хайзенберг по отношение на влиянието на наблюдателя върху наблюдаемото и теорията на Томас Кун за парадигмите в социалните науки, няма съмнение, че колкото по-отдалечен в социално отношение е... Повече