НИТО ОТ ИЗТОКА, НИТО ОТ ЗАПАДА

прозата на Мирослав Пенков              Метафората от заглавието на East of the West: A Country in Stories (Farrar, Straus & Giroux, 2011), първата книга на Мирослав Пенков, написана на английски и преведена-пренаписана от самия него на български, На Изток от Запада (Сиела, 2011), е разбираема за... Повече

“Любов по време на холера”

През март на пазара се появи книгата ми Еротични спомени (Сиела, С. 2012), сборник от пет новели. Това са пет истории за щастието и страданията, причинени от любов. Понеже живея в САЩ, издаването на книгата ме накара да се зачета и заслушам по-внимателно в медийния пейзаж... Повече