Минало

Миналото е в паметта–в нея отсъства забравеното. Дали отсъства постоянно или има неща, които могат да го извикат в паметта, е спорно. Важно е, че нашето съзнание функционира с онова, което паметта е запазила. Най-важните неща, сърцевината на личността, са винаги наяве. Една концентрирана идея за тях съм представил тук.

Публикувай коментар

*