ПОБЕДАТА НА ЕМОЦИИТЕ

Две обстоятелства ме правят страничен наблюдател в разгорялия се спор за ролята на цар Борис и претенциите на неговия син: потеклото ми е френско-австрийско-българско и в семейството ми няма хора, загинали от човешка ръка. Сиреч, аз не познавам от... Read More

Въпрос без отговор

Хората, които се преместват да живеят в западните страни имат причини да го направят, така както аз имах причина да заведа семейството си в Америка. Спомнете си, че още през късните 50- и особено 60-те години се появи понятието гастарбайтери – турски... Read More

Четейки Леа Коен в „Либерален преглед“

Сериозното и аргументирано есе на Леа Коен, „Няколко думи за поемата на Гюнтер Грас и споровете около нея“ ме предизвика да напиша следния коментар: По обясними причини – геостратегическото значение на Израел, свободата на словото, либералното... Read More